Mooie eerste stap om meer inzicht te krijgen in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen!

Afgelopen week heeft Eerlijk Pensioenlabel haar eerste onderzoeksrapport gepresenteerd. Eerlijk Pensioenlabel onderzoekt het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. De fondsen worden beoordeeld op 15 duurzaamheidsthema’s waaronder mensenrechten, wapens, klimaat en dierenwelzijn. In het eerste onderzoeksrapport scoren veel fondsen op de meeste onderdelen een onvoldoende.

Veel gehoorde kritiek vanuit de pensioenfondsen is dat Eerlijk Pensioenlabel een verkeerd beeld geeft omdat niet al het beleggingsbeleid door de pensioenfondsen wordt gepubliceerd. En vervolgens door Eerlijk Pensioenlabel is geconcludeerd dat er geen beleid is.  

Als we terugkijken naar de eerste onderzoeksrapporten van Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer zien we hetzelfde beeld. De meeste banken en verzekeraars scoorden veel onvoldoendes. Uiteindelijk hebben de onderzoeken er wel toe bijgedragen dat banken en verzekeraars veel transparanter zijn geworden over hun beleid.  

Gelet op de belangrijke rol die pensioenfondsen vervullen hopen we dat de onderzoeken van Eerlijk Pensioenlabel zorgen voor meer inzicht in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.