Invloed van de economie op je pensioen

Als de economie tegenzit betekent dit dat je pensioen lager kan zijn dan je verwacht. Als de economie meezit kan je pensioen hoger worden. Dit komt omdat je pensioen in belangrijke mate afhankelijk is van de economische situatie. Gaat het goed met de economie dan heeft dit een positieve invloed op je pensioen. Gaat het minder goed met de economie dan wordt je pensioen mogelijk lager dan je verwacht.

Uniform pensioenoverzicht

Om de invloed van de economie op je pensioen duidelijker te maken is het Uniform Pensioenoverzicht vernieuwd. Het doel van het vernieuwde Uniform Pensioenoverzicht is om meer inzicht te geven in het pensioen dat je straks ontvangt.

Binnenkort ontvang je jouw Uniform Pensioenoverzicht met daarop de stand van je pensioen per 31.12.2019. In dit overzicht staan dit jaar voor het eerst een aantal nieuwe plaatjes. Welke plaatjes je op jouw overzicht ziet staan is afhankelijk van je pensioenregeling.

Wat
Wat als het mee- of tegenzit?

Beschikbare premieregeling

Als je pensioen opbouwt in een beschikbare premieregeling is je pensioen afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten. Op het Uniform Pensioenoverzicht staat het pensioen dat je kunt verwachten in 3 scenario’s.

Om tot deze 3 uitkomsten te komen zijn 2.000 economische scenario’s doorgerekend. Deze scenario’s variëren van een zeer slechte tot een zeer goede economie en alles wat daartussen zit.

Je pensioen in het slechte economische scenario zie je onder het kopje “Als het tegenzit?” Onder het kopje Verwacht eindresultaat zie je jouw pensioen op basis van het middelste scenario (let op: dit betekent niet dat de kans op dit pensioen het grootst is). En tot slot zie je jouw pensioen in een goede economie (Als het meezit?).

Afbeelding laat zien wat het betekent voor je pensioen als de economie mee- of tegenzit?
Navigatiemetafoor

Middelloonregeling

Ook als je pensioen opbouwt in een middelloonregeling krijg je te maken met de nieuwe scenario’s. Door rekening te houden met koopkracht (inflatie) en risico’s zal het reële te verwachten pensioen aanzienlijk lager zijn dan het nominale pensioen dat tot op heden altijd op het UPO werd vermeldt. Dit zal onherroepelijk tot verwarring leiden.

Waarom nieuwe scenario’s?

De inzichten worden toegevoegd met als doel om pensioengegevens op uniforme wijze te kunnen verwerken. Hierdoor krijg je meer persoonlijk relevante informatie en wordt het makkelijker om verschillende pensioenen die je hebt opgebouwd te vergelijken. Ook kun je de pensioenaanspraken, dit geldt ook voor de AOW, makkelijker bij elkaar optellen.

Wat betekent het voor je pensioen als de economie mee- of tegenzit?

Conclusie

Ondanks een reëler beeld van het pensioen dat je kunt verwachten denken we dat de nieuwe plaatjes niet bijdragen aan een beter inzicht in je pensioen. Daarvoor zijn de uitkomsten naar ons inzicht te divers en voor de meeste deelnemers niet herkenbaar.