In dit artikel houden we je op de hoogte van de actualiteiten op pensioengebied in relatie tot de #coronacrisis. Er zijn verschillende maatregelen genomen vanuit de overheid om ondernemers te helpen deze crisis te overleven. Ook op pensioengebied.

We zullen dit artikel regelmatig updaten.

Arbeidsduurverkorting en pensioen

Veel werkgevers hebben inmiddels arbeidsduurverkorting aangevraagd. Wat betekent arbeidsduurverkorting voor de pensioenopbouw van werknemers?

In de volgende situaties gaat de pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus gewoon door:

  1. Arbeidsduurverkorting waarbij het dienstverband in stand blijft en minder uren worden gewerkt;
  2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd.

Voor de opbouw van het pensioen heeft arbeidsduurverkorting dus geen consequenties.