In dit artikel houden we je op de hoogte van de actualiteiten op pensioengebied in relatie tot de #coronacrisis. De overheid introduceert verschillende maatregelen om ondernemers te helpen deze crisis te overleven. Ook op pensioengebied.

We zullen dit artikel regelmatig updaten.

Wil je persoonlijk advies neem dan contact met ons op via 0546 769 116 of info@wensinkpensioen.nl. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor ons online pensioenspreekuur.

NOW regeling

Op de site van de Rijksoverheid vind je alle informatie over de NOW regeling. Bij het bepalen van de totale tegemoetkoming wordt rekening gehouden met een opslag van 30% voor werkgeverslasten. Voor veel werkgevers zal dit percentage voldoende zijn om ook (een deel van) de pensioenlasten te dekken.

Arbeidsduurverkorting en pensioen

Veel werkgevers hebben inmiddels arbeidsduurverkorting aangevraagd. Wat betekent arbeidsduurverkorting voor de pensioenopbouw van werknemers?

In de volgende situaties gaat de pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus gewoon door:

  1. Arbeidsduurverkorting waarbij het dienstverband in stand blijft en minder uren worden gewerkt;
  2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd.

Voor de opbouw van het pensioen heeft arbeidsduurverkorting dus geen consequenties.