Het zijn onzekere tijden. Ook als je binnenkort met pensioen gaat en met je pensioenkapitaal een pensioen gaat aankopen. De rente is erg laag en de aandelenkoersen zijn flink gedaald. We hebben een aantal mogelijkheden voor je op een rij gezet om je pensioen zoveel mogelijk te optimaliseren. 

Wil je liever persoonlijk contact? Dat kan uiteraard ook. Bel (0546 769 116) of mail (info@wensinkpensioen.nl) ons dan en we plannen een (video)gesprek.   

De invloed van Corona op je pensioen(-kapitaal). 

Het coronavirus heeft grote impact in de wereld. Naast ingrijpende gevolgen voor onze bewegingsvrijheid en gezondheid zijn ook de financiële gevolgen groot: bedrijven die in moeilijkheden komen, schommelingen op de wereldwijde aandelenbeurzen, dalende rentes en onzekerheid over de (financiële) toekomst.  

Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op je pensioen. Het pensioenkapitaal kan flink lager zijn dan je verwacht.  

In deze onzekere tijden willen we je graag helpen met de toch al ingewikkelde keuzes die je moet maken als je met pensioen gaat en die nu extra van belang zijn.  

Wat kun je nu doen met je pensioenkapitaal? 

1.       Uitstellen van de pensioendatum 

Als je werkgever en pensioenuitvoerder hiermee instemmen, kun je ervoor kiezen om door te werken. Je ontvangt dan nog gewoon je salaris en het pensioen gaat op een later moment in. Mogelijk zijn de omstandigheden (herstelde aandelenkoersen, hogere rente) dan gunstiger dan op dit moment.  

2.       Uitstellen van het aankopen van pensioen 

Wettelijk gezien is het mogelijk om tot een half jaar na de pensioendatum te wachten met het aankopen van een pensioenuitkering. Je ontvangt dan gedurende een periode van maximaal een half jaar geen pensioen (behalve AOW). Je hebt dan een half jaar langer de tijd om een keuze te maken. Ook kan je pensioengeld in sommige gevallen een half jaar langer worden belegd. Misschien herstellen de beurzen zich (ten dele) en/of ontwikkelt de rente zich positief.  
 

3.       Met deeltijdpensioen gaan 

In overleg met je werkgever kun je besluiten om met deeltijdpensioen te gaan. Dit betekent dat je gedeeltelijk doorwerkt en een deel van je pensioen ontvangt. Je ontvangt dus een deel salaris en een deel pensioen. Als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, ontvang je de volledige AOW.  Voor het deel dat je nog werkt blijf je bovendien pensioen opbouwen. Een deel van het pensioen gaat later in, bij voorkeur op een moment dat de omstandigheden zijn verbeterd.  

4.       Kiezen voor een hoog/laag uitkering 

Het is mogelijk om te kiezen voor een hoog/laag pensioen. In de eerste periode (naar keuze 1 tot 20 jaar) is de pensioenuitkering dan hoger. Na de eerste periode ontvang je minder pensioen.  Deze optie is interessant als je in de eerste jaren van pensionering meer behoefte hebt aan inkomen dan daarna, of als je zo snel mogelijk zoveel mogelijk van je gespaarde pensioenkapitaal wilt ontvangen.   

5.       Afzien van partnerpensioen 

Pensioenuitkeringen bestaand vaak uit een ouderdomspensioen dat je ontvangt zolang jij als ex-werknemer leeft en een partnerpensioen dat wordt uitgekeerd aan je partner nadat je bet overleden. Nu kan het zo zijn dat je/ jullie feitelijk geen behoefte hebben aan het partnerpensioen. Als dit zo is da kun je ervoor kiezen om het partnerpensioen te laten vervallen. Dit resulteert in een hoger ouderdomspensioen.  Uiteraard dient dit te passen in de financiële situatie en dient je partner hiermee in te stemmen. Laat je goed informeren voor je deze, of één van de andere opties, kiest! 

6.       Doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering 

Een deel van je pensioenkapitaal kan ook na de pensioendatum belegd blijven.  Je ontvangt dan een variabele pensioenuitkering. Deze uitkering is onder andere afhankelijk van beleggingsrendementen die na pensionering worden gemaakt. Bij aanvang is het variabele pensioen vaak hoger dan een vast pensioen. De hoogte van het belegde pensioen varieert. Je weet dan nu dus niet wat je over een aantal jaren aan pensioen zult ontvangen. Dit kan meer of minder zijn dan wanneer je zou hebben gekozen voor een vast pensioenbedrag.  
Ook in dit belegde pensioen zijn veel keuzes te maken. Laat je dus goed informeren voordat je keuzes maakt.  

Weten welke opties voor jou relevant zijn en wat het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op telefoon 0546 769 116 of info@wensinkpensioen.nl