Home » Duurzaam

Duurzaam pensioen, voor de wereld van morgen!


Als pensioenadviseur helpen we jou als werkgever met het pensioen voor je medewerkers. Wij geloven dat een goede pensioenregeling bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van jouw organisatie. En tegelijkertijd kan bijdragen aan een mooiere wereld. Dat is wat we bedoelen met duurzaam pensioen, voor de wereld van morgen!

Een pensioenregeling is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan de wereld van morgen. Bij een pensioenregeling kijk je namelijk ook naar de lange termijn. En kun je het geld dat je investeert in het pensioen van je medewerkers gebruiken om een positieve impact te hebben.

Wat hebben je medewerkers immers aan een goed pensioen als ze er straks niet van kunnen genieten omdat de wereld zoals we die nu kunnen niet meer bestaat?

Onze slogan is dan ook; Vandaag, voor morgen!

Wat is een duurzaam pensioen?

Duurzaam of duurzaamheid zijn natuurlijk fantastische termen en iedereen heeft er waarschijnlijk wel een idee bij. Maar zonder de juiste context zijn het vooral lege containerbegrippen.

Volgens ons heeft een duurzame pensioenregeling een aantal kenmerken.

Welzijn van de medewerkers

Een van de belangrijkste kenmerken voor ons is het welzijn van de medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat een gezonde financiële situatie essentieel is voor het welzijn van medewerkers. En medewerkers die goed in hun vel zitten hebben een positieve invloed op jouw organisatie.

Voor de medewerker betekent dit dat er op een overzichtelijke en begrijpelijke manier inzicht is in zijn financiële toekomst. Als het pensioen nadert kan er een goede overgang van het werkzame leven naar het pensioen plaatsvinden.

Een duurzame pensioenregeling neemt zorgen over de financiële toekomst weg en draagt zo bij aan het welzijn van je medewerkers.

Manier van beleggen van de pensioenpremies

Het beleggen van de pensioenpremies is misschien wel het meest besproken onderwerp als het gaat om het beoordelen van de duurzaamheid van een pensioenregeling.

Pensioenuitvoerders buitelen vaak over elkaar heen om te laten zien hoe duurzaam hun beleggingen wel niet zijn.

ESG

Pensioenuitvoerders gebruiken de term ESG in hun pensioenproducten om te laten zien dat de beleggingen duurzaam zijn. Dit staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (ondernemingsbestuur).

Over ESG-ratings is echter een hoop te doen. Er zijn een aantal partijen (rating agencies) die zich specialiseren in het bepalen van ESG-ratings van bedrijven en beleggingsfondsen. Wat daarbij opvalt is dat de uitkomsten onderling erg kunnen verschillen. Zo kan bedrijf A bij de ene rating agency goed scoren op milieu en bij de andere slecht.

Dit kan omdat zowel de onderliggende gegevens van bedrijven waarop de ESG-ratings worden bepaald, als de methodologie die de rating agencies gebruiken niet volledig transparant zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal andere valkuilen die het moeilijk maken beleggingen te vergelijken op basis van externe ESG-ratings.

Door het ontbreken van transparantie blijft het voorlopig moeilijk om de beleggingen van pensioenuitvoerders onderling op basis van duurzaamheid te vergelijken.

Actief vs. passief beleggen

Wat wel helpt om te beoordelen hoe duurzaam een pensioenuitvoerder belegd is door te kijken naar de manier waarop wordt belegd. En met de manier van beleggen bedoelen we hier actief versus passief.

Bij een actieve beleggingsstrategie worden de beleggingen actief beheerd. Dit betekent dat een team van beleggingsspecialisten continue bezig is om het beleggingsfonds optimaal te beheren. Er worden bewuste keuzes gemaakt in welke bedrijven wel en in welke bedrijven niet wordt belegd. Afhankelijk van de doelstellingen van het beleggingsfonds kunnen dit ook duurzame criteria zijn. Voordeel van een actief beheerd beleggingsfonds is dat heel specifiek keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van bedrijven waarin wordt belegd.

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door uitsluiting van bepaalde bedrijven. Dat betekent dat niet wordt belegd in bedrijven die zich bezig houden met productie of handel van wapens of hun omzet halen uit kolenwinning. Een andere mogelijkheid is positieve selectie door juist die bedrijven te selecteren die beter presteren dan anderen in dezelfde sector.

Door het actieve beheer zijn de beleggingskosten van een actief beheerd fonds doorgaans hoger dan van een passief beleggingsfonds.

Bij een passieve beleggingsstrategie (ook wel index beleggen genoemd) volgt het beleggingsfonds de ontwikkeling van de gekozen index. Er wordt niet actief gehandeld en de samenstelling van het beleggingsfonds is gelijk aan de samenstelling van de onderliggende index. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bepaalde accenten aan te brengen en zo duurzamer te beleggen. Er zijn overigens wel passieve beleggingsfondsen die een ESG keurmerk hebben. Voordeel van passieve beleggingsfondsen is dat de beleggingskosten laag zijn.

Aan de manier van beleggen van de pensioenuitvoerder kun je zien hoe serieus zij duurzaamheid nemen. Of dat het slechts marketing is.

Impact beleggen

Een andere mogelijkheid die nog geen gemeengoed is bij pensioenuitvoerders is impact beleggen. Het is een vorm van duurzaam beleggen die verder gaat dan alleen het uitsluiten van bedrijven. Bij impact beleggen investeer je in bedrijven die meetbaar een positieve bijdrage leveren.

Er zijn verschillende criteria die je kunt hanteren bij het selecteren van bedrijven voor impact beleggen. In het klimaatakkoord van Parijs zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) geformuleerd. Deze doelen geven een goede basis om bedrijven te selecteren.

duurzaam pensioen

Door een of meerdere thema’s te kiezen die voor jou belangrijk zijn kun je eenvoudiger een keuze maken voor een passende pensioenuitvoerder.

Eerlijke verzekeringswijzer

Eerlijke Verzekeringswijzer heeft hierin al het nodige werk verzet. Eerlijk Verzekeringswijzer, onderdeel van Eerlijke Geldwijzer, is een samenwerkingsverband van  Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Zij beoordelen jaarlijks het beleggingsbeleid van de 9 grote verzekeringsgroepen in Nederland. Ze kijken niet alleen naar het beleid, maar ook naar de beleggingspraktijk. Dit maakt duidelijk welke verzekeraars alleen maar mooie woorden gebruiken zonder dit in de praktijk te brengen.

Onderzoek naar 21 thema’s, die deels overlappen met de 17 SDG’s, bepaald de totaal score per verzekeraar. Dit geeft een goede indicatie van hoe jouw verzekeraar scoort.

Wil je weten hoe jouw pensioenfonds scoort? Check dan hier het onderzoek van Eerlijke Pensioenwijzer.

Duurzaam pensioen, voor de wereld van morgen!

Een duurzame pensioenregeling is dus meer dan het kiezen van een pensioenuitvoerder met de meest groene beleggingen. Wil je weten hoe duurzaam jouw pensioenregeling is of zoek je hulp bij het vinden van een pensioenuitvoerder die past bij jouw bedrijf neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan telefonisch op 0546 769 116 of per e-mail naar info@wensinkpensioen.nl of via onderstaand contactformulier.    Iets gemist?

    Mis je iets wat betrekking heeft op een duurzaam pensioen? Laat het ons dan weten en we komen hier er graag op terug. Zo help je niet alleen jezelf, maar ook anderen die wellicht dezelfde vraag hebben.

    Vond je het interessant? Vergeet dan vooral niet om dit bericht te delen!