Wet-verbeterde-premieregeling

De verbeterde premieregeling is een pensioenregeling waarbij de deelnemer de mogelijkheid krijgt om op zijn pensioendatum te kiezen voor een variabel pensioen. Tot de introductie van de Wet verbeterde premieregeling in 2016 kon een deelnemer aan een premieregeling alleen kiezen voor een vaste pensioenuitkering.

Als je met pensioen ging werd het opgebouwde kapitaal standaard in een keer omgezet in een levenslange vaste uitkering. Door de introductie van Wet verbeterde premieregeling krijgen deelnemers nu een alternatief geboden.

Hoe wordt de pensioenuitkering bij een premieregeling bepaald?

De volgende factoren bepalen de hoogte van je pensioenuitkering:

  • Rentestand;
  • Levensverwachting;

Hierbij geldt, hoe hoger de rente hoe hoger de pensioenuitkering en vice versa. Voor de levensverwachting geldt het omgekeerde. Hoe korter de resterende levensverwachting hoe hoger de pensioenuitkering. Als je onderstaande grafieken ziet valt op dat de rente (U-rendement) de afgelopen jaren sterk is gedaald en de levensverwachting juist is toegenomen.

Ontwikkeling-rentestand
Ontwikkeling U-rendement 2001 – 2019

Verzekeraars gebruiken het U-rendement om de hoogte van een pensioenuitkering te bepalen.

Ontwikkeling-levensverwachting

Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op de hoogte van de pensioenuitkering.

Waarom zou je een variabele pensioenuitkering willen?

Door de dalende rente en stijgende levensverwachting kun je steeds minder pensioen ‘kopen’ met je pensioenkapitaal. Met name de rentestand op je pensioendatum is erg bepalend voor de hoogte van je pensioen voor de rest van je leven. Als je kiest voor een variabele pensioenuitkering blijft (een deel van) je pensioenkapitaal belegd. De verwachting is dat het rendement op deze belegging hoger zal zijn dan de rentestand. Dit vertaald zich in een hogere maar wel onzekerder pensioenuitkering.

Wet-verbeterde-premieregeling
De gele lijn is het verwachte variabele pensioen. De blauwe stippellijn is de vaste pensioenuitkering. De groen en oranje lijn laten respectievelijk het uitkeringsverloop zien als het mee of tegenzit.

Is de Wet verbeterde premieregeling ook echt een verbetering?

De Wet verbeterde premieregeling is een welkome aanvulling voor deelnemers die niet zo afhankelijk willen zijn van de rentestand op het moment dat ze met pensioen gaan. Als je kiest voor een variabele uitkering krijg je in tijden van een zeer lage rente een reële kans op een hoger pensioen. Als de rentestand hoog is op het moment dat je met pensioen gaat is de vaste uitkering een goed alternatief.