Een beschikbare premieregeling, ook wel premieovereenkomst, genoemd is een pensioensysteem waarbij de pensioenpremie het uitgangspunt is. Kenmerkend voor een beschikbare premieregeling is dat de hoogte van de pensioenpremie vast staat. Hoe hoog de pensioenuitkering is die de deelnemer krijgt is vooraf niet bekend.

De pensioenuitvoerder belegd de pensioenpremie voor de deelnemer. Op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal dat wordt opgebouwd omgezet in pensioenuitkering. De deelnemer kan het kapitaal niet ineens opnemen, maar het wordt omgezet in een uitkering die je ontvangt zolang je leeft (pensioen).

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de volgende factoren:

  • hoogte van het pensioenkapitaal
  • de levensverwachting (hoe lang moet de pensioenuitkering gedaan worden?)
  • de rentestand (welke rente kan worden vergoed over het deel van het kapitaal dat nog niet is uitgekeerd?)

Dit betekent dat hoe hoger het pensioenkapitaal, hoe hoger de rentestand en hoe korter de levensverwachting, des te hoger het pensioen zal zijn.

Uiteraard geldt het omgekeerde ook. Hoe lager het pensioenkapitaal, hoe lager de rentestand en hoe langer de levensverwachting, des te lager het pensioen zal zijn.

Invloed van de levensverwachting op de pensioenuitkering bij een beschikbare premieregeling.
Levensverwachting 65 jarige. Bron CBS

Hoe wordt de premie bepaald in een beschikbare premieregeling?

De meeste beschikbare premieregelingen worden uitgevoerd met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Dit betekent dat de premie stijgt als een deelnemer ouder wordt. Ook regelingen met een gelijkblijvend premiepercentage komen voor.

LeeftijdGelijkblijvende premiePremiestaffel*
18 – 19 jaar7,00%7,00%
20 – 24 jaar7,00%7,70%
25 – 29 jaar7,00%9,00%
30 – 34 jaar7,00%10,40%
35 – 39 jaar7,00%12,10%
40 – 44 jaar7,00%14,00%
45 – 49 jaar7,00%16,30%
50 – 54 jaar7,00%19,10%
55 – 59 jaar7,00%22,40%
60 – 64 jaar7,00%26,50%
65 – 67 jaar7,00%30,70%
*Netto staffel 68 jaar Besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333, Staatscourant 2019-66203

Beschikbare premieregeling en het Pensioenakkoord

Het nieuwe Pensioenakkoord bepaald dat in de toekomst alle pensioenregelingen beschikbare premieregelingen zijn. Daarnaast zal sprake zijn van een gelijkblijvend premiepercentage. Het maximale premiepercentage bedraagt 33% (stand juni 2020). Dit percentage geldt dan voor alle leeftijdscategorieën. Je ziet dat de maximale beschikbare premie daarmee fors hoger wordt dan in de meeste beschikbare premieregelingen nu het geval is. Het is toegestaan om het premiepercentage lager vast te stellen.

Conclusie

Wat is een beschikbare premieregeling (premieovereenkomst)? Een pensioensysteem waarbij de hoogte van de premie vaststaat. De hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering voor de deelnemer hang af van verschillende factoren en is daarmee onzeker. De beschikbare premieregeling is een transparant pensioensysteem met onzekerheden voor de deelnemer.