Uitkeringsovereenkomst

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioensysteem waarbij de hoogte van de pensioenuitkering vaststaat. Dit in tegenstelling tot de premieovereenkomst waarbij alleen de pensioenpremie vaststaat.  

Bij een uitkeringsovereenkomst bereken je de hoogte van de pensioenuitkering door het opbouwpercentage te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag. Middelloon- en eindloonregelingen zijn vormen van een uitkeringsovereenkomst.

Is de pensioenuitkering gegarandeerd?

Het type pensioenuitvoerder bepaald het antwoord op die vraag. Als de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, is het mogelijk dat de pensioenuitkering wordt verlaagd. Dit is het geval als de dekkingsgraad van het pensioenfonds te laag is. Het omgekeerde is ook mogelijk. Bij een hoge dekkingsgraad kan het pensioenbedrag worden verhoogd (geïndexeerd). Bouw je pensioen op bij een pensioenfonds dan is er dus de kans dat de pensioenuitkering wijzigt.

Bij een verzekeraar is de pensioenuitkering gegarandeerd. Een verzekeraar mag de pensioenuitkering niet verlagen. Het verhogen van de pensioenuitkering kan wel. Dit is geval bij het verdelen van rendementen die de verzekeraar maakt.

Einde uitkeringsovereenkomst

In het pensioenakkoord is bepaald dat alle pensioenregelingen straks premieovereenkomsten zijn. Met de komst van het nieuwe pensioenakkoord komt er dus een einde aan de uitkeringsovereenkomst.

De huidige plannen uit het pensioenakkoord zijn om alle pensioenen bij pensioenfondsen om te zetten naar premieovereenkomsten. Heb je een gegarandeerde pensioenuitkering opgebouwd bij een verzekeraar dan behoud je je rechten.

Conclusie

Een uitkeringsovereenkomst geeft vooraf duidelijkheid over de hoogte van de pensioenuitkering die een deelnemer kan verwachten. Het type pensioenuitvoerder bepaald of de uitkering ook echt gegarandeerd is.

Met de komst van het nieuwe pensioencontract gaat deze duidelijkheid in de toekomst verdwijnen. Dit betekent dat voor iedereen het pensioen onzekerder wordt.